Cafee informacje biznesowe

Kompetencje

Kompetencje pracownika

Każdy pracownik, niezależnie od tego, na jakim etapie swojej kariery znalazł się w danej firmie, razem z nią zmienia się i rozwija. Gdy przychodzi czas na zmiany, należy brać pod uwagę nie tylko kompetencje, z jakimi dana osoba pojawiła się w zespole, ale także te, które rozwinęły się u niej w trakcie pracy w danym miejscu.

Okresowy audyt kompetencji pracowników przynosi tutaj bardzo ciekawe spostrzeżenia. Specjalista HR, który będzie miał do dyspozycji wyniki takiego badania, może wyciągnąć ciekawe wnioski i służyć doradztwem kierownictwu firmy.

Perspektywa

Specjalista HR pracujący w firmie przypomina czasem lotnika, który z odpowiedniej perspektywy patrzy na okolicę, dostrzegając elementy, których nie sposób dostrzec z poziomu ziemi. Pracownicy, zajęci na co dzień wypełnianiem swoich obowiązków, podążający często utartymi ścieżkami, nie dostrzegają często możliwości, jakie otwarłyby się przed nimi wraz ze zmianą zespołu czy powierzeniem nowych zadań.

Specjalista HR, którego zadaniem jest między innymi zarządzanie kompetencjami, dostrzega takie możliwości w lot. Powinien wówczas stać się inicjatorem mądrych i rozwojowych zmian w firmie.