Bezawaryjne działanie

Do prawidłowego działania maszyn i urządzeń niezbędna jest właściwa eksploatacja i dobór materiałów. Jednym z nich jest chłodziwo, mające niebagatelne znaczenie dla pracy każdego silnika.

Jakość chłodziwa znajduje przełożenie na czas pracy silnika, jego bezawaryjność i sposób funkcjonowania. Dlatego wybór tego najodpowiedniejszego powinna być poprzedzona dokładną analizą.